Waslabels

Wat vertelt het waslabel?

Stomerij

Mag gereinigd met alle oplosmiddelen.

Mag gereinigd met koolwaterstoffen.

Mag gereinigd met perchloorethyleen (Per).

Wanneer het verboden is om te stomen staat er een kruis door het stomerij-symbool.

Wassen

Het getal, vermeld in het pictogram, geeft de maximum wastemperatuur aan.

Een onderstreept symbool vraagt een mildere behandeling.

Handwas wordt duidelijk door volgend pictogram.

Een strikt wasverbod wordt dan op de volgende manier aangeduid.

Bleken

De driehoek, al dan niet voorzien van Cl (chloor), laat chloorbleek toe.

Is de driehoek doorkruist, dan weet u dat bleken verboden is.

Strijken

Een strijkijzer voorzien van één punt, komt overeen met de laagste temperatuursinstelling, namelijk maximum 110°C.

Men heeft ook symbolen met twee of drie punten, overeenkomstig met hogere instelwaarden van de temperatuur waarbij wordt gestreken.

Sommige zaken mogen helemaal niet worden gestreken, dit wordt aangegeven met een doorkruiste stijkbout.

Drogen

Dit symbool duidt aan dat drogen in een droger na het reinigen is toegestaan.

Is het pictogram doorkruist dan kan drogen op dergelijke manier schade toebrengen.

Natreinigen

Buiten het reinigen in oplosmiddel heeft de stomerij een uniek procédé ter beschikking, namelijk het natreinigen. Steeds meer stomerijen passen dit nieuwe procédé ter aanvulling van hun dienstenaanbod toe. Alhoewel bij dit procédé wel degelijk gereinigd wordt in water, kan men absoluut niet van ‘wassen’ spreken. Slechts na diepgaande studie en een lange testperiode werd de nieuwe mogelijkheid van textielonderhoud gelanceerd. Wij noemen hier slechts de belangrijkste kenmerken. Deze nieuwe toepassing kan slechts een behoorlijk resultaat garanderen in een machine met opmerkelijk grote diameter. De mechanische actie (trommelbeweging) is daarbij zeer beperkt en is te vergelijken met af en toe een schommelbeweging. Speciaal uitgekiende wasproducten die tegelijkertijd een vezelbeschermende en krimpremmende uitwerking hebben, worden in exacte hoeveelheden automatisch gedoseerd. In zeer gesofistikeerde droogtumblers wordt de kleding tot op de juiste restvochtigheid gedroogd zodat geen krimp kan ontstaan.
Deze reinigingsmethode kan worden toegepast op alle wasbare kleding, maar ook op kleding met overwegend wateroplosbare vlekken maar met natreinigingspictogram (een W in een cirkel). Een voorbeeld: een wollen broek, die volgens het etiket niet mag gewassen worden maar waar een glas fruitsap over heen gevallen is, zal probleemloos in de natreiniging kunnen en de suikerachtige vlekken van het fruitsap zullen volkomen zijn uitgespoeld op een volstrekt veilige manier.
Een ander voorbeeld: een wollen herenvest, resultaat van een verkeersongeval, zit helemaal onder de geronnen bloedvlekken. Vroeger moesten wij zulke opdrachten weigeren. In de methode natreinigen hebben wij veel kans een onberispelijke vest terug te bezorgen. Toch moet er soms voorbehoud worden gemaakt, we maken duidelijk waarom.
Voor vele zaken echter, zeker deze met het pictogram handwas, is er absoluut geen probleem. De meeste wasbare pantalons doorlopen het natreinigingsproces. Zij zullen veel mooier presenteren dan na een wasbeurt in een huishoudwasmachine. Toch vergt dit procédé van de textielreiniger nog meer vakbekwaamheid dan bij de conventioneel toegepaste behandeling in oplosmiddel. Het probleem ligt er in het ontbreken van een overeenstemmend onderhoudssymbool. Alhoewel reeds een geëigend pictogram is ontworpen (een W in een cirkel) en algemeen aanvaard voor deze nieuwe manier van professioneel reinigen van textiel, toch vinden wij tot op heden nergens dit nieuwe pictogram op het onderhoudsetiket terug. Vooralsnog is het de textielreiniger die de keuze moet maken. Bij twijfel, zoals voor de hierboven geciteerde herenvest, zal hij niet nalaten de klant hierover in te lichten.
Anderzijds is het beslist niet zo dat alles in een waterig milieu kan worden schoongemaakt. Dan blijft gelukkig de reiniging in oplosmiddel, met name de stomerij, de methode die eigenlijk minder milieubelastend is omdat nagenoeg alle solvent door continu distillatie permanent wordt gezuiverd en gerecupereerd.